PLAYER

SV.QIE

SV.QIE

출전종목 크로스파이어
소속 팀원 MA ZHE , WANG HAO , DAI YUEQIANG , ZHOU XINGWEI , DU DINGJIE

기록

출전종목 경기 상대팀 승/패
CROSSFIRE Semi-final Match 1 BS.DY WIN
CROSSFIRE FINAL AG.HY WIN